Single Central

Het matchen van de kleur van één enkele centrale snijtand in de tandheelkunde is een uitdagende taak. Een goede kleurmatch bereiken bij het restaureren van één snijtand is waarschijnlijk een van de moeilijkste esthetische uitdagingen voor elke tandtechnieker. 

Begrip voor het werk van de tandtechnicus bevordert effectieve communicatie en samenwerking tussen het tandheelkundig team en de tandtechnicus.

Casus:

Stel dat Monique een kroon nodig heeft en wil dat deze er perfect uitziet.
De tandarts heeft Monique doorgestuurd naar de tandtechnicus om de kleur te bepalen.
De tandtechnicus zal aan de hand van kleurstaafjes en foto’s de juiste kleur, vorm en oppervlaktestructuur vastleggen voor de kroon.
Kortom, kleurbepaling in de tandtechniek is een cruciale stap om esthetisch hoogwaardige restauraties te bereiken, en goede communicatie tussen alle betrokken partijen is essentieel.

1. Het proces van kleurbepaling:

* Kleurbepaling is een interdisciplinair proces dat communicatie vereist tussen de clinici en het tandheelkundige laboratoriumteam.
* Het is gebaseerd op waarneming en interpretatie van bewijzen, waaronder kleurbepaling en foto’s.
* Kleur (ook wel de tint genoemd) heeft drie componenten:

  1. Hue: verwijst naar de basiskleur (bijv. rood, blauw, groen).
  2. Chroma: verwijst naar de intensiteit van de kleur (bijv. brandweerauto-rood versus pastelroze).
  3. Value: verwijst naar de helderheid van de kleur (van zwart tot wit).

* Al deze componenten zijn cruciaal voor een nauwkeurige schaduwinterpretatie.
* Juist taalgebruik helpt bij het overbrengen van de juiste intentie naar de keramist of technicus.

2. Hoe we kleur waarnemen:

* Onze ogen nemen kleur waar met behulp van kegelcellen die zich in de fovea bevinden (midden van het netvlies).
* Kegelcellen reageren op specifieke kleuren: rood, blauw of groen.
* Kegelcellen vermoeien snel, dus het creëren van een neutrale achtergrond (grijze of witte muren) is essentieel voordat een kleur wordt geselecteerd.
* Voor kleurbepalingen wordt patiënten gevraagd om lipstick te verwijderen en een lichtblauwe of grijze slab te gebruiken om kleurinterferentie te voorkomen.

3. Uitdagingen met enkele centrale snijtanden:

* Het matchen van één enkele bovenste centrale tand met het natuurlijke gebit is bijzonder moeilijk.
* Sommige tandartsen raden aan om zowel de maxillaire rechter als de linker centrale incisieven te doen om kleurharmonie te verzekeren.

In de tandtechniek verwijst kleurbepaling naar het proces waarbij de juiste kleur voor tandheelkundige restauraties, zoals kronen of facings, wordt vastgesteld. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

Samenspraak tussen Patiënt en Tandtechnicus:

Het bepalen van de juiste kleur en vorm voor een kroon vereist samenwerking tussen de patiënt en de tandtechnicus.
Wanneer de patiënt het tandtechnisch laboratorium bezoekt, beoordelen ze de vorm en kleur van de te maken kroon om deze zo goed mogelijk te laten harmoniëren met de omringende tanden en kiezen.

Kleurzones en Kleurdimensies:

Voor een voortand (zoals een centrale incisor) is nauwkeurige kleurbepaling essentieel.
De kleur wordt vaak bepaald in het tandtechnisch laboratorium.

Enkele belangrijke overwegingen zijn:

Dentale fotografie: Goede foto’s, genomen met een macrolens, om alle details en effecten in en op het oppervlak van de tanden zo accuraat en natuurgetrouw te kunnen simuleren. 

Kleurenschaal: Een hulpmiddel om de juiste kleur te selecteren.

Objectieve kleurbepaling: Optishade is een unieke en innovatieve kleurmeter in de tandheelkunde. Het is specifiek ontworpen om de kleur van tanden, tandheelkundige restauraties, restauratiematerialen en hun uiterlijk in de mond te meten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten:

  1. Eenvoudige Kleurbepaling:

  2. Toepassingen van Optishade:

    • Kleuronderzoek: Optishade wordt gebruikt voor onderzoek naar kleur, schatting van de kleur, kwaliteitscontrole van behandelingen, bijhouden van bleekbehandelingen, vergelijking van kleuren, selectie van kunstgebitmaterialen en het volgen van kleurveranderingen in natuurlijke tanden of materialen.