Matisse – Dental Shade Matching Made Easy

De perfecte kleurenmatch voor alle porseleinen restauraties.

OPTISHADE STYLEITALIANO biedt de innovatieve oplossing voor digitale dentale “shade guide” kleurbepaling. Dankzij de “Capture Guide Cone”, de high-tech kegelvormig kleurmeter, kunt u snel en eenvoudig de juiste kleurwaarden achterhalen en gekalibreerde & gepolariseerde beelden verkrijgen van de natuurlijke tand.

OPTISHADE STYLEITALIANO stelt tandheelkundige professionals in staat om kleurmetingen uit te voeren met een nauwkeurigheid van DE * 0.2. Met behulp van de – gratis – OPTISHADE STYLEITALIANO App, staat u direct in verbinding met uw IOS IPhone of IPpad om alle details te kunnen verkrijgen waaronder de “L-A-B”-coördinaten:  universele waarden in de wereld van colorimetrie die zeer intuïtief en gemakkelijk te interpreteren zijn door de gebruiker. U heeft direct de mogelijkheid om de metingen te vergelijken met een uitgebreide database van commerciële kleurgidsen en verkrijgt details van dichtstbijzijnde overeenkomst  (bijvoorbeeld A2).

 

Deze L-A-B coördinaten zijn ofwel:

– geïnterpreteerd door de gebruiker

– gebruikt als een vergelijking met de commerciële shade-guides-databases in de OPTISHADE STYLEITALIANO

– of geëxporteerd naar de Matisse-software, die voor u alle recepten en mengsels van keramische poeders berekent die nodig zijn voor het gegeven geval.

Simpel, snel en professioneel!